Pagina oficiala a Directiei Silvice Ialomita DIRECTIA SILVICA IALOMITA - Pagina Oficiala a Directiei Silvice Ialomita

DIRECTIA SILVICA IALOMITA - Pagina Oficiala a Directiei Silvice Ialomita

Go to content

Main menu

Tipareste

Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA este regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura - Ministerul Mediului si Padurilor.

Directia Silvica Ialomita, unitate fara personalitate juridica din cadrul Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA, are ca scop principal gestionarea durabila si unitara a fondului forestier proprietate publica a statului, activitatea principala desfasurata fiind reprezentata, conform cod CAEN 0210, de Silvicultura si alte activitati forestiere.
Prin activitatile pe care le desfasoara, Directia Silvica Ialomita urmareste:
 1.  aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii, actionând pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului, respectiv a celui proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietate privata pe care îl administreaza, precum si pentru gestionarea fondurilor de vânatoaret atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea si valorificarea, prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, exercitând si atributii de serviciu public cu specific silvic;
  2.  efectuarea de lucrari de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare de investitii în domeniul silviculturii si în alte domenii ale stiintelor naturale, precum si întocmirea de documentatii topo-cadastrale;
  3.  alte activitati desfasurate de directie.
Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza si se valorifica de ROMSILVA sunt:
  1.  lemnul pe picior si sub forma de sortimente
  2. arbori si arbusti ornamentali,
Directia Silvica Ialomita poate:
   1.recolta, exploata, prelucra si valorifica si alte produse nespecifice fondului forestier.
   2.exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publica a statului.
   3. presta servicii silvice, pe baza de contract sau comanda, dupa caz, si pentru suprafete de fond forestier proprietate privata sau apartinând unitatilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere si vegetatie forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national.
Pe lânga activitatea principala, Directia Silvica  desfasoara si alte activitati, astfel:
  1. vânatoare si activitati de servicii anexe vânatorii;
  2.   cultivarea plantelor pentru înmultire;


Back to content | Back to main menu